Bolesť čelustného kĺbu – vieme ako s ňou zatočiť!

Bolesť čeluste
Facebook
WhatsApp
Email

Čeľustný kĺb patrí k jedným z najvyťaženejších kĺbov ľudského tela, no i napriek tomu mu častokrát nevenujeme takú pozornosť akú by si zaslúžil. Podieľa sa na spracovaní potravy, zívaní, mimike tváre, priebehu reči i vyjadrovaní emócií. Ide o párový kĺb, ktorý na jednej kosti v dvoch kĺboch (na pravej i ľavej strane) súčasne vykonávajú rovnaký pohyb. Preto dysfunkcia jedného kĺbu sa súčasne negatívne prejaví i na druhej strane.

STRUČNÁ ANATÓMIA

Temporomandibulárny kĺb, ďalej len TMK, spája dolnú čeľusť s nepohyblivou spánkovou kosťou. Môžeme ho nahmatať najlepšie v priebehu pohybu a to tesne pred ušnicami -preto niektorí pacienti majú aj ušné príznaky a často počujú praskanie, pukanie a škrípanie v kĺbe. Je tvorený kĺbnou hlavicou ktorá sa nachádza na dolnej čeľusti a kĺbnou jamkou spánkovej kosti. Štrbina medzi hlavicou a jamkou je rozdelená kĺbovým diskom, ktorý umožňuje zložité pohyby v kĺbe, podieľa sa na prenose žuvacích síl a zároveň vyrovnáva povrchové nerovnosti v tvare kĺbnych povrchov.

Vo svojej zadnej časti je disk rozdelený na dve lamely medzi ktorými sa nachádza vankúšik. Tento slúži k stabilizácii disku a jeho výžive. Rad pohybov ako sú otváranie, zatváranie úst, pohyb sánky dopredu, dozadu a do strán nám umožňujú  žuvacie svaly ktorých pohyby sú riadené signálmi z hlavových nervov. Nervové vlákna prijímajú signály zo svalov, TMK kĺbov a ostatných štruktúr zapojených do pohybu sánky a následne tieto signály prenášajú do mozgu. Tu sa vyhodnotia a umožnia regulovať smer, rozsah pohybu, silu zhryzu, či pociťovať bolesť. Porucha na ktorejkoľvek úrovni tohto zložitého systému kostných štruktúr, chrupaviek, kĺbov, väzov, svalov a nervov môže vyústiť do poruchy TMK.

PORUCHY TMK

Je výraz pre dlhý rad  ťažkostí, ktoré vznikajú vzájomným prepojením medzi zubami, žuvacím svalstvom, kĺbom, priľahlými štruktúrami a psychofyziologickým stavom pacienta.

Poruchy TMK sa rozdeľujú na tri základné skupiny:

 • Poruchy sánky spojené s bolesťou- táto porucha môže byť spojené z bolesťou ktorá vyžaruje do okolitých oblastí – výborný efekt liečby rehabilitáciou a cvičením.
 • Vnútro-kĺbne poruchy začínajúce klikaním, neskôr sa môžu prejaviť zablokovaním čeľuste a limintáciou v otvorení úst. Zanedbanie týchto problémov môže viesť  k degeneratívnym poruchám preto je vhodné začať s rehabilitáciou pre vyliečenie alebo stabilizovanie tohto stavu.
 • Degeneratívne poruchy sánky – prichádzajú postupne,  najčastejšie sú spojené s osteoartrózou, prípadne artritídou, poúrazovým stavom či vrodenou vadou. Rehabilitáciou vieme dosiahnuť zmiernenie bolesti, zastavenie progresu poruchy, v poslednom prípade odporučiť na zákrok.

PRÍČINY VZNIKU

Na vzniku ochorenia TMK sa podieľa hneď niekoľko príčin, pričom sa môžu spolu navzájom prelínať. Sú nimi:

Anatomické faktory akými sú napr. poruchy zhryzu (napr. predkus), poškodenie chrupu chýbajúcimi zubami či nevhodnými protetickými náhradami.  Tieto negatívne faktory majú za následok nesprávnu polohu sánky a zvýšené namáhanie svalov v tejto oblasti, čo vedie k svalovým spazmom prejavujúcim sa bolesťou, zvýšenému tlaku pôsobiaceho na TMK a nadmernému jednostrannému zaťaženiu ktoré častom môže viesť i  k degeneratívnym zmenám v tejto oblasti.

Traumatické faktory môžu byť mikrotraumatické- to sú napr. škrípanie a zatínanie zubov a potom maktrotraumatické vznikajúce silným úderom či prudkým nákusom. Najčastejšou príčinou sú však psychosociálne faktory. Patrí sem hlavne frustrácia, depresia, stres a neschopnosť adaptácie na neho. Stres má za následok zvýšenie svalového tonusu, silné vypätie vedie k silnému zovretiu úst a iným parafunkčným aktivitám ako je obhrýzanie nechtov, zatínanie či škrípanie zubov. Toto všetko môže viesť k vzniku bolestivých spazmov či dokonca i mikrotraumám v oblasti TMK.

Medzi patofyziologické faktory rozvoja porúch TMK radíme systémové ochorenia ako je reumatoidná artritída a rôzne neurologické ochorenia. Liečba by sa teda nemala zameriavať len na odstránenie dysfunkcie ale tiež na odstránenie faktorov ktoré ju spôsobili.

PRÍZNAKY

Je široká škála možných príznakov ktoré súvisia s ochorením TMK. Medzi najčastejšie príznaky pre ktoré ľudia vyhľadajú pomoc patria:

 • zvukové fenomény- ako praskanie, škrípanie či pukanie v TMK
 • bolesť- v oblasti sánky, žuvacích svalov, hlavy, tváre,  krku, či bolestivosť na dotyk v oblasti TMK
 • poruchy prehĺtania, tinitus- pískanie v ušiach, závraty, škrípanie zubami, zatínanie zubov
 • obmedzený rozsah pohybu v čeľustnom kĺbe siahajúci od mierneho stuhnutia až po úplnú neschopnosť otvoriť ústa

DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LIEČBY

I napriek  stále sa vyvíjajúcim zobrazovacím metódam (RTG, MR, artroskopia) klasické vyšetrenie ostáva základom. Spolupráca odborníkov z viacerých medicínskych odborov je nevyhnutá a prispieva ku správnej diagnostike porúch TMK.

Pacient vzhľadom od ťažkosti ktoré má, sa môže stretnúť napr. so stomatológom- ktorý posúdi prípadné poruchy zhryzu a možnosti jeho úpravy, lekárom ORL- ktorý dôkladne vyšetrí uši, krk a ústnu dutinu, reumatológ vylúči zápalové procesy, neurológ zasa neuralgie či poruchy inervácie. Správne edukovaný fyzioterapeut by mal byť určite jedným z týchto špecialistov, pretože štatisticky konzervatívna liečba  až u 50- 90% pacientov prispieva k zníženiu bolestivosti a zlepšeniu príznakov.

Pre zaujímavosť až 40% pacientov vykazuje spontánne odznenie príznakov a len 5-10% pacientov potrebuje liečbu invazívnu-  liečba kortikosteroidmi, obstrekmi, artrocentézu a v poslednom rade až úplnú výmenu kĺbu.

REHABILITÁCIA PRI PORUCHÁCH TMK

Základom každej dobrej rehabilitácie je kvalitné vyšetrenie, preto si ako prvú odoberáme podrobnú anamnézu. Tá je dôležitá z hľadiska komplexnej diagnostiky a umožní nám vypracovať si  rehabilitačný postup ktorý je u každého pacienta individuálny. Pýtame sa na vznik problémov, dĺžku ich trvania a kedy sa zhoršujú. Ak je prítomné praskanie zisťujeme ako dlho trvá, v ktorej fáze pohybu a či je bolestivé. Otázok je omnoho viac a výsledok si zaznamenávame do podrobného  dotazníka. Potom nasleduje vyšetrenie v stoji.

Všímame si spôsob držania tela, prípadnú asymetriu či predsunuté držanie hlavy ktoré je spojené s vyšším napätím svalov kývača hlavy a zvýšenou citlivosťou krčných svalov. Tie môžu vystreľovať bolesť do oblasti TMK a tváre. Preto je nevyhnutnou súčasťou vyšetrenie krčnej chrbtice, aby sme mohli vylúčiť, či nie je problém TMK spojený s touto oblasťou.

Ďalej si dôkladne prehmatáme čeľustný kĺby najskôr v kľude, následne pri otváraní úst. Sledujeme symetriu a plynulosť pohybu, vyhodnocujeme rozsah otvorenia úst a zvukové fenomény. Dotykom si vyhodnotím stav mäkkých tkanív nie len v oblasti hlavy, tváre a sánky ale i oblasti krčnej chrbtice. Na základe týchto informácií zvolíme vhodnú terapiu.

Liečebný program sa vždy odvíja od konkrétneho zamerania a obsahuje kombináciu relaxačných, posilňujúcich či remodelačných cvikov. Cieľom prevádzaných cvikov je predovšetkým posilnenie oslabených svalov, relaxácie svalov v napätí, eliminácie nevhodných pohybových návykov a nastavení režimových opatrení.

AUTOTERAPIA pri pocite napätia v oblasti TMK

 • aplikácia tepla- ktorá je prospešná pri stuhnutom svalstve. Nie je vhodná pri akútnych zápaloch kĺbu- vtedy volíme liečbu chladom.
 • Automasáž žuvacích svalov- lakte sú opreté o stôl, palcami masírujte žuvacie svaly. Ak v mieste nájdete bolestivý bod, môžete na neho na 30s. zatlačiť
 • Automasáž m. temporalis- je sval ktorý udržuje ústa zatvorené, čiže v bdelom stave je v neustálej aktivite. Lakte si oprite o stôl, prstami zatlačte na oblasť spánkovej kosti a krúživými pohybmi masírujte.
 • Relaxácia čelustného kĺbu- lakte oprite o stôl a hlavu do dlaní. Ústa sú mierne pootvorené, snažte sa o maximálne uvoľnenie čeľuste a žuvacích svalov, dýchajte pokojne a uvoľnene

REŽIMOVÉ OPATRENIA

 • obmedzenie parafunkcií ktoré môžu brániť spontánnemu uzdraveniu
 • vyhýbanie sa tvrdým jedlám, veľkým sústam, nadmernému žutiu žuvačiek a obhrýzaniu nechtov
 • obmedzenie pohybu sánky- široké zívanie(hlavne pri hypermobilite), spievanie, hra na hudobné nástroje, držanie predmetov pod bradou- husle, mobil
 • nepodopierať si bradu rukami, správne držanie tela- obmedzenie predsunu hlavy, nastavenie pracovného prostredia
 • v prípade potreby zhotovenie nákusnej dlahy-v prípade bruxizmu (nadmernému škrípaniu zubov) terapia nesmie prekročiť dobu 6 mesiacov

Nesmierne dôležitou zložkou je i psychické naladenie pacienta a práca so stresom. Dnešná uponáhľaná doba je spojená s väčšou stresovou záťažou, mnohé životné situácie nevieme ,,prekúsnuť“ a ,,škrípeme“ nad nimi zubami.

Vážený návštevník pre účely marketingu a uloženia vašich nastavení si potrebujeme uložiť do vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením? View more
Cookies settings
Súhlasim
Cookie súhlas
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Save settings
Cookies settings