Naše metódy

Pilates clinic method

– metóda cvičenia s vlastnou váhou na podložke alebo na špeciálnych aparátoch, ktoré vytvoril Joseph Hubertus Pilates. Metóda je obohatená o najnovšie poznatky zo sveta fyzioterapie a pohybovej medicíny. 

McKenzie mechanická diagnostika a terapia

– metóda vytvorená fyzioterapeutom Robinom Mckenzie, ktorá na základe podrobnej mechanickej diagnostiky hľadá ideálny pohybový program na nápravu blokád a bolestí pohybového aparátu.

SM systém

– systém špirálovej stabilizácie podľa MUDr. Smíška zaisťuje súhru špirálových svalových reťazcov, ktoré zlepšujú stabilitu aj mobilitu tela a tým správne vykonávanie pohybu.

Kineziologické tejpovanie

– podporná rehabilitačná metóda, ktorá na báze aktivácie nervového a obehového systému použitím pružnej pásky priaznivo pôsobí na svaly a kĺby.

Štrukturálna pohybová integrácia SPI

– koncept založený Mgr. Danielom Mullerom efektívne upravuje pohybové stereotypy a zlepšuje svalovú koaktiváciu.

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia DNS

– diagnostický a terapeutický koncept, ktorý využíva znalosti z posturálnej ontogenézy- teda pohybového vývoja dieťaťa. Terapia a cvičenia majú za cieľ zlepšiť svalovú koaktiváciu tela.

Palaščak pelvic aproach

– diagnostický a terapeutický prístup pre vyhodnotenie funkcie a dysfunkcie svalov panvového dna u žien.

Mojžíšovej metóda

– metóda primárne určená na liečbu porúch kostrovo- svalového aparátu sa dnes využíva najmä pri liečbe funkčnej ženskej neplodnosti a funkčných porúch panvového dna.

Oxygen Advantage

– vedecky potvrdená metóda pozostávajúca zo série unikátnych dychových cvičení, zameraných na zlepšenie fyzického a psychického zdravia, mentálnych schopností a športového výkonu. Pracuje s funkčným dýchaním a simuláciou tréningu v nadmorskej výške