Náš tím

MGR. LUCIA DUBOVEC, CERT.MDT

Spolumajiteľka a zakladateľka pohybového štúdia ActiveClinic

FYZIOTERAPEUTKA
PILATES LEKTORKA

Moja cesta k zdravému pohybu sa začala v roku 2003. V tom čase som viedla tanečné lekcie. Nakoľko ma veľmi často nie len pri tanci trápila bolesť krížov, rozhodla som sa pre štúdium fyzioterapie aby som sa lepšie naučila ako pomôcť sebe aj iným s podobnými ťažkosťami.

Popri štúdiu som sa venovala skupinovým lekciám v dámskom fitku a neskôr vedeniu pilates či portdebras. Dnes sa už venujem primárne fyzioterapii panvového dna a fyzioterapii funkčných porúch. Avšak na skupinové pilates lekcie som stále nezanevrela.

Na svojich hodinách sa snažím spájať vedomosti z oblasti fyzioterapie so svetom pilates a fitnes.  To mi pomáha vytvoriť pohybový plán, ktorý vás naučí používať vlastné telo a benefit pohybu pocítite ešte dlho po cvičení v lepšom držaní tela, zmiernení bolestí , zvýšenom  fyzickom výkone a lepšej psychickej pohode.

MGR. SOŇA ČERŇANSKÁ

Spolumajiteľka pohybového štúdia ActiveClinic

PILATES LEKTORKA
FITNESS TRÉNERKA

Šport a najmä tanec napĺňa môj život už od malička. Preto som v roku 2001 začala viesť skupinové tanečné lekcie pre deti a mládež, od ktorých som neskôr prešla k fitness a k vedeniu skupinových lekcií ako funkčný, kondičný tréning a moderný tanec. Keďže okolo mňa bolo a stále aj je množstvo ľudí, ktorí trpia belesťami chrbtice , či už bolesťou krížov, bolesťou krčnej chrbtice , hlavy….

Uchvátil ma iný pohľad a to na cvičenie s ohľadom na správne držanie tela  ,,pilates´´ ktorý mi otvoril dvere a ukázal cestu ako sa dá krásne, zdravo a hlavne správne pracovať s telom. Vďaka tomu som sa začala venovať aj individuálnym tréningom, ktoré prispôsobujem tak, aby vaše telo pocítilo príjemnú zmenu v zdravšom držaní tela, bezbolestnom pohybe a samozrejme, aby bol pre vás pohyb radosťou.

Svoje nadšenie pre zdravý pohyb a skúsenosti budem rada zdieľať s vami. Pomôžem vám splniť vaše ciele.

Ing. Katarína Furdeková

PILATES LEKTORKA
FITNESS TRÉNERKA

Šport začal byť súčasťou môjho života od roku 2013 keď som sa rozhodla urobiť niečo dobré pre svoje telo a schudnúť. Jumping, kondičné tréningy a cvičenia na doma boli mojou každodennou záležitosťou.

Vášeň, ktorú som v pohybe našla ma doviedol k väčšiemu štúdiu. Začala som sa venovať fitness lekciám, v ktorých je kladený dôraz na správne držanie tela a funkčnosť pohybu. Súvislosť pohybu s funkčnosťou ľudského tela ma priviedli k štúdiu pilates. Napriek tomu, že stále so svojím telom občas bojujem a moja cesta je kľukatá, verím, že kde je vôľa tam je cesta.

Momentálne sa venujem individuálnym a skupinovým lekciám, ktorých cieľom je pomôcť vám cítiť sa „vo svojej koži“ dobre a bez bolesti s využitím znalostí z oblasti pilates a fitness. Odhodlanie ísť vpred a vedieť viac sú tá správna cesta k zdravému telu bez bolesti.

Som rada, že svoje získané poznatky a osobné skúsenosti môžem prenášať do bežného života. Nie je nič krajšie, ako byť pri tom keď klienti objavujú, ako ich telo funguje, chcú sa zlepšovať a vidia na sebe pokroky ktoré prináša efektívne cvičenie. Vniesť pohyb a zdravie do Vášho každodenného života je mojim cieľom.

MONIKA MIKOVÁ

PILATES LEKTORKA
FITNESS TRÉNERKA

Ja a pohyb sme spolu už od detstva. Prešla som rôznymi druhmi športov, no mojou srdcovou záležitosťou je beh. Životným štýlom sa stal pre mňa pred piatimi rokmi.

V mojej trénerskej praxi dnes vediem bežecké lekcie so zameraním na správnu techniku a rozvoj kondície. Venujem sa najmä dynamickým lekciám ako trx, funkčné tréningy, a to individuálnou aj skupinovou formou.

Pred rokom som začala študovať metodiku pilates ,ktorá mi ukázala ako pomôcť od bolestí cestou správneho držania tela a funkčného pohybu.

Tieto poznatky sa snažím využiť a aplikovať v mojich lekciách. Rada motivujem ľudí prekonať samých seba, vkladám energiu do každej hodiny aby bola pre vás zábavná a efektívna zároveň.

ING. KRISTÍNA BROSOVÁ

PILATES LEKTORKA
OXYGEN ADVANTAGE ADVANCED INSTRUCTOR ŠTUDENT FYZIOTERAPIE

K štúdiu pohybu ma priviedli dlhoročné bolesti chrbta a bolestivý cyklus. Vďaka odporúčaniam fyzioterapeutky, pohybových špecialistov a počúvaniu vlastného tela, som si s tým dokázala poradiť. Prichádzajú ku mne ľudia, ktorí sa chcú zbaviť bolesti alebo určitého problému. Niektorí si iba potrebujú oddýchnuť, iní zlepšiť pohybové návyky a kompenzovať sedavé zamestnanie. Pracujem aj so ženami, ktoré majú ťažkosti s panvovým dnom, pripravujú sa na tehotenstvo, pôrod alebo sú po pôrode. Venujem sa aj kompenzácii a zlepšeniu športového výkonu športovcov.

Rada sa vzdelávam a rozširujem si tak poznanie o tom, ako funguje ľudské telo a o možnostiach obnovy jeho potenciálu. Uplatňujem poznatky zo štúdia fyzioterapie, Pilatesu, z rôznych pohybových
školení a pracujem aj s poznatkami z certifikácie Oxygen Advantage, ktorej zázračným nástrojom je náš dych.

Pohybovú terapiu obohacujem o dychovú terapiu a mäkké techniky. Rada pridávam do lekcií prvok relaxu, keďže vnímam, že dnešná doba je veľmi uponáhľaná. Zabudli sme, že ak chceme viesť
vyvážený život, potrebujeme aj spomaliť, zastaviť sa a vydýchnuť si, načerpať sily a zregenerovať.

BC. VERONIKA MAŽGÚTOVÁ

FYZIOTERAPEUTKA
PILATES LEKTORKA

V pohybovom štúdiu Active Clinic pôsobím ako fyzioterapeutka a Pilates lektorka.

K štúdiu fyzioterapie ma priviedla túžba vytvárať niečo prospešné, kreatívne a pritom vidieť výsledky svojej práce. Týmto pre mňa fyzioterapia je. Zamerať sa na individuálne potreby klienta, vytvoriť pohybový plán na mieru a spojením rôznym metodík v ktorých sa snažím neustále vzdelávať a tak dopomôcť k zvýšeniu kvality života prostredníctvom správne zvoleného pohybu.

Predošlá niekoľkoročná prax na rôznych nemocničných oddeleniach mi okrem bohatých skúseností s poúrazovou a pooperačnou rehabilitáciou dala i veľkú dávku empatie a odhodlania motivovať svojich klientov k  prekonaniu prekážok, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť neprekonateľné a dopomôcť im tak k funkčnému telu bez bolesti.

Bc. Magdaléna Mičechová

FYZIOTERAPEUTKA

Láska k pohybu ma viedla vydať sa na cestu fyzioterapie, na cestu spoznávania ľudského tela, jeho fungovanie či odstraňovania porúch spojených s bolesťou pohybového aparátu.

Od detstva som sa venovala tancu, čo som sa naučila som neskôr odovzdala mladším ako trénerka. Práca s mladou generáciou ma stále baví a aj naďalej sa venujem vštepovaniu správnych pohybových stereotypov prostredníctvom pohybových hier. Aj touto cestou vytvárame u detí lásku k pohybu, pretože nám na ich zdraví záleží. Takisto sa venujem aj fitness a funkčným tréningom, zameraných na zvýšenie sily, vytrvalosti a kondície.

Hlavnou úlohou môjho povolania je ľudom pomáhať. Prostredníctvom pohybu ich učiť poznať a používať svoje telo správne a tak sa zbaviť, alebo sa vyhýbať vzniku bolestí. Používam kombináciu rôznych prístupov a metodík tak, aby každá lekcia bola šitá klientovi na mieru a spolu zvíťazili nad bolesťou.

Bc. BARBORA MIČEKOVÁ

FYZIOTERAPEUTKA

Chuť pomáhať ľudom ma sprevádzala od malička. Empatické cítenie, chcenie pracovať s ľuďmi a radosť z pohybu mi udali smer, smer fyzioterapie.

Na mojej ceste nemocničnými oddeleniami aj súkromnými ambulanciami som sa naučila, že fyzioterapiou dokážem ľuďom pomôcť odstrániť bolesť, skvalitniť život a prinavrátiť úsmev na tvári. To je pre mňa najväčšie zadosťučinenie.

A keďže fyzioterapia má množstvo možností, snažím sa neustále vzdelávať, napredovať, hľadať kľúče k problémom a vedieť ich funkčne odstrániť a naučiť klienta žiť tak, aby ho bolesť čo najmenej limitovala.

Michal Kubička

INŠTRUKTOR SM systém    ŠTUDENT FYZIOTERAPIE MASÉR

O zdravý pohyb som sa začal zaujímať po zdravotných problémoch. Po jednoročných bolestiach chrbta, štvormesačnej práceneschopnosti a rehabilitáciách som si povedal dosť.

Športujem od malička, behal som, hral futbal, hokej, volejbal, cvičil s činkami, lyžoval, bicykloval. Po niekoľkých kurzoch som chcel získať oficiálne vzdelanie.

Absolvoval som Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši v odbore masér. Momentálne študujem na UCM v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied, odbor Fyzioterapia, externe.

Canisterapia Žilina

PhDr. Mgr.et Mgr. Nora Jagerova, Phd.

CANISTERAPEUTICKÁ DVOJKA

 

Ozzy je anglický seter, canisterapeutický pes, váš priateľ a ochranca. Vy ste jeho láska. Bude vám verný a nesklame vás. Vašou úlohou je len načúvať mu a otvoriť sa jeho oddanosti.

Norika je Ozzyho psovod, matka, špeciálny pedagóg, akademický pracovník. V súčasnosti je na materskej dovolenke, pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne a prednáša predmety s problematikou včasnej intervencie a oftalmopédie, spolupracuje s Inštitútom pre výskum inkluzívneho vzdelávania v Brne na medzinárodných projektoch.

V minulosti pracovala ako poradca včasnej intervencie (ranej starostlivosti) na Slovensku a pred materskou dovolenkou si nechala ukradnúť časť svojho srdca deťom s viacnásobným postihnutím a ich rodinám v MŠ a ZŠ Smiling Crocodile v Prahe.