Cenník - Fyzioterapia a cvičenie - Žilina

Staňte sa naším verným zákazníkom a získajte prístup k výhodným cenám permanentiek! 

Podmienka pre zaradenie do VIP členstva je zakúpenie 8 permanentiek na individuálne lekcie v priebehu 24 mesiacov. VIP klient má nárok na 10% zľavu na individuálnu permanentku. VIP členstvo zaniká v prípade, že si klient počas 12 mesiacov nezakúpi žiadnu permanentku. VIP členstvo nie je prenosné na inú osobu. 

POZOR – všetky permanentky sú časovo obmedzené na 3 mesiace! Po dohode je možné platnosť predĺžiť alebo vyčerpať kredit na niečo iné podľa aktuálnej ponuky.

Pri zrušení individuálneho termínu alebo jeho zmene menej ako 24 hodín vopred, účtujeme poplatok v plnej výške danej služby.

Číslo účtu (IBAN): SK85 0200 0000 0044 0835 6156

Platí od 1.8.2022