Kurz celostná starostlivosť o tehotnú ženu z pohľadu pôrodnej asistentky

Termín: 2.7.2024 – 9:00 -18:00

Miesto konania: Active clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 200 euro s DPH

Lektor: Anna Kohutová

Kredity SKF: 8 kreditov

Kurz je určený fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám, dulám, trénerkám a pohybovým špecialistkám.

Tehotenstvo je nesporne obdobím najväčších zmien v živote ženy a najmä v jej tele. Cieľom každého tehotenstva je dobre porodiť zdravé dieťa a vyhnúť sa pôrodným poraneniam.

Náplň kurzu:

 • Vyšetrenie tehotnej ženy aspekciou a palpáciou
 • Riešenie dyskomfortných stavov, hypertonické a hypotonické stavy, napätie väzov maternice, SI blokáda, bolestivý piriformis, práca s kosťou krížovou, kostrčou a hrudníkom.
 • Spinning babies
 • Funkčná príprava panvy k pôrodu
 • Celková telová práca s tehotnou od 34. týždňa tehotenstva
 

Časový harmonogram

 • 8:30 registrácia účastníkov
 • 9:00 – 12:30 prednáška
 • 12:30-13:30 – obed
 • 13:30 – 18:00 prednáška
 • 18:00 – ukončenie a odovzdávanie diplomov

         Malé prestávky na občerstvenie budeme zaraďovať podľa potreby účastníkov.

 • So sebou si vezmite prezúvky, pohodlné oblečenie a písacie potreby.
 • Drobné občerstvenie bude zabezpečené.
 • Obed: možnosť hromadnej objednávky na začiatku kurzu. Obed si hradí každý účastník samostatne.
 • Na kurze bude možnosť zakúpiť si šatky na podporu tehotného bruška
 

Kontakt na organizátora: Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk

Pri prihlásení na všetky 3 kurzy Anny Kohutovej zvýhodnená cena 590 eur.

Platobné podmienky:

Vyššie uvedenú sumu je nutné uhradiť na číslo účtu:

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0044 0835 6156

Variabilný symbol: 202401

Poznámka: do poznámky uveďte Vaše celé meno a termín kurzu.

Ak uhrádzate všetky tri kurzy naraz uveďte variabilný symbol: 202404

Vaše miesto na kurze Vám garantujeme až po pripísaní kurzovného na náš účet.

Prihláška na kurz:

Celostná starostlivosť o tehotnú ženu z pohľadu pôrodnej asistentky

Kurz Rebozo v praxi fyzioterapeutky

Termín: 3.7.2024 – 9:00 -18:00

Miesto konania: Active clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 210 euro s DPH

Lektor: Anna Kohutová

Kredity SKF: 8 kreditov

Obsah kurzu:

 • Rebozo techniky v starostlivosti nie len o tehotnú ženu
 • Podporné tehotenské úväzy pomocou zavinovacích šatiek
 • Rebozo masáž
 • Nápravné techniky pomocou reboza pri blokádach v oblasti panvy a hrudníku

Časový harmonogram

 • 8:30 registrácia účastníkov
 • 9:00 – 12:30 prednáška
 • 12:30-13:30 – obed
 • 13:30 – 18:00 prednáška
 • 18:00 – ukončenie a odovzdávanie diplomov

         Malé prestávky na občerstvenie budeme zaraďovať podľa potreby účastníkov.

 • So sebou si vezmite prezúvky, pohodlné oblečenie a písacie potreby.
 • Drobné občerstvenie bude zabezpečené.
 • Obed: možnosť hromadnej objednávky na začiatku kurzu. Obed si hradí každý účastník samostatne.
 • Na kurze bude možnosť zakúpiť si Rebozo šatku a tiež šatky na zavinovanie bruška v tehotenstve alebo po pôrode.
 

Kontakt na organizátora: Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk

Pri prihlásení na všetky 3 kurzy Anny Kohutovej zvýhodnená cena 590 eur.

Platobné podmienky:

Vyššie uvedenú sumu je nutné uhradiť na číslo účtu:

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0044 0835 6156

Variabilný symbol: 202402

Poznámka: do poznámky uveďte Vaše celé meno a termín kurzu.

Ak uhrádzate všetky tri kurzy naraz uveďte variabilný symbol: 202404

Vaše miesto na kurze Vám garantujeme až po pripísaní kurzovného na náš účet.

Prihláška na kurz:

Rebozo v praxi fyzioterapeutky

Kurz Holistická starostlivosť o pôrodnícke jazvy

Kurz je určený fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám, dulám, trénerkám a pohybovým špecialistkám a masérkam.

Termín: 4.7.2024 – 9:00 -18:00

Miesto konania: Active clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 220 euro s DPH

Lektor: Anna Kohutová

Kredity SKF: 8 kreditov

Ženy po cisárskom reze alebo nástrihu hrádze patria do kategórie žien, ktoré potrebujú intenzívnu starostlivosť a zvláštnu pozornosť odborníka, ktorý sa venuje problematike jaziev. Ženy po cisárskom reze môžu mať dlhodobé fyzické dôsledky, ktoré sú spôsobené zjazveným tkanivom. Každá jazva má však aj svoj emočný príbeh a preto je nutné k terapii pristupovať individuálne s určitou postupnosťou a hlbokou vedomosťou.

Náplň kurzu:

 • Teória jazvy
 • Doporučenia pre jazvu – edukácia žien po cisárskom reze
 • Nácvik automasáže brucha a okolia
 • Povrchová, lymfatická a hlboká masáž okolia a samotnej jazvy
 • Bankovanie v starostlivosti o jazvu
 • Pomôcky v starostlivosti o jazvu
 • Zavinovanie po cisárskom reze
 • Starostlivosť o jazvu po nástrihu hrádze

Časový harmonogram

 • 8:30  – registrácia účastníkov
 • 9:00 – 12:30 – prednáška
 • 12:30 – 13:30 – obed
 • 13:30 – 18:00 – prednáška
 • 18:00 – ukončenie a odovzdávanie diplomov

         Malé prestávky na občerstvenie budeme zaraďovať podľa potreby účastníkov.

 • So sebou si vezmite prezúvky, pohodlné oblečenie a písacie potreby.
 • Drobné občerstvenie bude zabezpečené.
 • Obed: možnosť hromadnej objednávky na začiatku kurzu. Obed si hradí každý účastník samostatne.
 

Kontakt na organizátora: Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk

Pri prihlásení na všetky 3 kurzy Anny Kohutovej zvýhodnená cena 590 eur.

Platobné podmienky:

Vyššie uvedenú sumu je nutné uhradiť na číslo účtu:

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0044 0835 6156

Variabilný symbol: 202403

Poznámka: do poznámky uveďte Vaše celé meno a termín kurzu.

Ak uhrádzate všetky tri kurzy naraz uveďte variabilný symbol: 202404

Vaše miesto na kurze Vám garantujeme až po pripísaní kurzovného na náš účet.

Prihláška na kurz:

Kurz Holistická starostlivosť o pôrodnícke jazvy

Kurz Komplexná fyzioterapia žien s endometriózou

Ako ženám pomôcť zvládať bolesti nefarmakologickou cestou. Kurz je určený lekárom a fyzioterapeutom.

Termín: 9-10.11.2024

Miesto konania: Active clinic Žilina, Budova AJSA, Bajzova 43, 010 01 Žilina

Cena: 285 euro s DPH

Lektor: Mgr. Lenka Chuchutová, MUDr. Jan Drahoňovský, Mgr. Jana Kučerová

Kredity SKF: 8 kreditov

Endometrióza je závažné komplexné ochorenie postihujúce 10-15% žien vo fertilnom veku. Ovplyvňuje celý organizmus ženy a výrazne zasahuje aj do psychického nastavenia a celkovej kvality života. Chronické bolesti aj dysfunkcia plodnosti výrazne ovplyvňuje prežívanie ženy, sexualitu, poškodzujú sebavedomie ženy a sú zdrojom značného psychického stresu.

Zatiaľ neexistuje kauzálna liečba endometriózy. Cieľom liečebného pôsobenia je teda úľava od subjektívnych ťažkostí, obnova fertility a zlepšenie kvality života. Popri klasickej liečbe cestou hormonálnej medikácie, alebo chirurgickej intervencie má veľký význam kvalitná cielená špeciálna fyzioterapia.

V tomto kurze sa dozviete, ako endometrióza ovplyvňuje pohybový systém, čo môže fyzioterapia ženám ponúknuť a ako sa dá nefarmakologickou cestou ženám znížiť alebo úplne odstrániť ťažkosti s ňou spojené.

Základom úspešnej terapie všeobecne, ale v gynekologickej tematike predovšetkým, je aj dobrý a bezpečný vzťah terapeut – pacient. Pri práci s chronickou bolesťou a intímnymi témami sa často objavujú rôzne emócie či otázky, ktoré môžu byť pre fyzioterapeuta náročné na spracovanie. Preto je súčasťou kurzu aj prednáška o krízovej intervencii a vlastnej psychohygiene Mgr. Kučerové.

Náplň kurzu:

 • Čo je to endometrióza, etiopatogenéza, prejavy
 • Možnosti klasickej liečby – hormonálná terapia a operativné prístupy (MUDr. Drahoňovský)
 • Ako môže v liečbe prispieť komplexná fyzioterapia a osteopatické postupy
 • Anatomické podklady a teoretické východiská
 • Poznatky z praxe – zdieľanie kazuistík
 • Úvodné informácie o krízovej intervencii a o vlastnej psychohygiene (Mgr. Kučerová)

Praktická časť:

 • Ukážka vyšetrení
 • Manuálne postupy pre uvoľnenie brušnej a panvovej oblasti (súčasťou kurzu nieje uvoľnenie per vaginam a ani per rectum)
 • Ukážka cvikov pre harmonizáciú panvovej oblasti
 • Sebaskúsenostná časť – “Ako to mám ja so svojou panvou?”

Po absolvovaní kurzu bude každý účastník pridaný do zoznamu absolventov kurzu na našom webe (www.maatcentrum.cz), na ktorý sú odkazovaní poprední českí odborníci na liečbu žien s endometriózou.

O lektoroch:

Mgr. Lenka Chuchutová – fyzioterapeutka špecializujúca sa na gynekologickú tematiku s celostným prístupom, majiteľka a riaditeľka MAAT centra celostnej starostlivosti pre ženy. Gynekologickej fyzioterapii sa venuje cez sedem rokov. Zaoberá sa predovšetkým panvovými bolesťami, endometriózou, bolestivou menštruáciou. Ďalej problémy s počatím, rehabilitáciou tehotných a po pôrode.

MUDr. Jan Drahoňovský – gynekológ, pôrodník, popredný český špecialista na liečbu žien s endometriózou, vedúci lekár Centra pre liečbu endometriózy ÚPMD Podolí, Predseda Sekcia pre liečbu endometriózy Českej gynekologicko pôrodníckej spoločnosti, Člen poradného zboru European Endometriosis League.

Mgr. Jana Kučerová – psychologička, psychoterapeutka, lektorka s mnohoročnou skúsenosťou v práci so ženami, špecializuje sa na terapiu postabortívneho syndrómu a vykonávanie v trúchlení po perinatálnej strate. 12 rokov pracovala v oblasti krízovej intervencie, 15 rokov bola lektorkou v kurzoch krízovej intervencie.

Přibližný harmonogram (ktorý sa môže meniť v priebehu kurzu)

Piatok
10:00 – 12:00 teória
12:00 – 13:30 obed
13:30 – 14:00 teória a zdieľanie
14:00 – 15:30 prednáška MUDr. Drahoňovský – konzervatívna liečba endometriózy
15:30 – 19:00 manuálne techniky a ukážky kazuistík

Sobota
9:00 – 11:00 cvičenie
11:00 – 12:30 prednáška Mgr. Kučerová – úvod do krízovej intervencie a duševná sebehygiena
12:30 – 14:00 obed
14:00 – 17:00 manuálne techniky, demonštrácia kompletného vstupného vyšetrenia
17:00 – 18:00 dokončovanie, zdieľanie, odovzdávanie certifikátov

Kontakt na organizátora: Mgr. Lucia Dubovec cert. MDT – lucia@activeclinic.sk

Platobné podmienky:

Vyššie uvedenú sumu je nutné uhradiť na číslo účtu:

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0044 0835 6156

Variabilný symbol: 202405

Poznámka: do poznámky uveďte Vaše celé meno a termín kurzu.

Vaše miesto na kurze Vám garantujeme až po pripísaní kurzovného na náš účet.

Prihláška na kurz

Kurz Komplexná fyzioterapia žien s endometriózou

Vážený návštevník pre účely marketingu a uloženia vašich nastavení si potrebujeme uložiť do vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením? View more
Cookies settings
Súhlasim
Cookie súhlas
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Save settings
Cookies settings