História Pilates

Joseph Hubertus Pilates ( 9.12.1883 – 9.10.1967 ) zakladateľ metódy kontrológie sa narodil v Nemecku.

Už ako dieťa trpel mnohými ochoreniami ako rachitída, astma atď. To ho hnalo k tomu aby sa držal v dobrej telesnej kondícii. Robil mnoho športov od gymnastiky cez box až po lyžovanie.  Študoval jogu a thai ti, kde ho fascinovala dôležitosť dýchania pri cvičení.

Neskôr vymyslel vlastný koncept ktorého hlavným pilierom bola kontrola nad vlastným telom .

Za prvej svetovej vojny sa Joseph dostal do internačného tábora kde učil svojich spoluväzňov telesným cvičeniam, ležiacim pacientom vlastnoručne zostrojil aparáty , ktoré im pomohli udržať ich telo silné a pružné. Hovorí sa, že on a jeho spoluväzni prežili chrípkovú pandémiu v roku 1918 vďaka dobrej telesnej kondícii, ktorú získali praktikovaním jeho cvičenia.

Po vojne sa odsťahoval do NewYorku, kde so svojou ženou založili pohybové štúdio, kde vyučovali jeho metódu kontrológie. Táto metóda je založená na ovládaní svalov mysľou. Navštevovali ho najmä tanečníci baletu, z ktorých sa neskôr stali aj jeho žiaci a dnešný učitelia ( napr. Lolita San Miguel – posledná žijúca priama nasledovníčka) .

Joseph za svoj život získal zhruba 26 patentov na stroje, ktoré používal. Najznámejšie sú Reformer a Cadillac.  Metóda je založená na 6 základných princípoch, ktoré boli časom obohatené o ďalšie dva. Ide o spojenie dýchania, aktivácia svalov centra tela, neustála koncentrácia na daný cvik a jeho kontrola mysľou, presnosť prevedenia a plynulosť pohybu.   Neskôr bol pridaný princíp izolácie, hovoriaci o pohybe len určitého segmentu, zatiaľ čo iný je stabilný a rutiny, teda pravidelného precvičovania cvikov a praktikovania metódy.

Metóda Pilates ako sa teraz Kontrológii hovorí je neustále zlepšovaná a inovovaná na základe najnovších výskumov z oblasti pohybovej medicíny a fyzioterapie.  V našom štúdiu vyučujeme metódu Pilates clinic, ktorú jej autor Daniel Muller obohatil o znalosti z konceptov DNS, Spiraldynamic atd.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať...

Not readable? Change text. captcha txt