GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ

Active Clinic s.r.o.

Kľače 142, 013 19 Kľače

IČO: 53017846

DIČ:2121221608

DIČ DPH: SK2121221608

Email: info@activeclinic.sk

Web: www.activeclinic.sk

Telefón: 0917 157 801

Dotknutá osoba/zákazník

Fyzická osoba, ktorá využíva online služby alebo nakupuje tovar poskytované prevádzkovateľom Active clinic s.r.o.(ďalej len „prevádzkovateľ“) na webovej adrese www.activeclinic.sk   Poskytnutím osobných údajov zo strany  zákazníka spoločnosti Active Clinic s.r.o., , počas prihlásenia na webovej stránke www.activeclinic.sk – pri objednávke služby alebo tovaru alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti ( osobná návšteva, telefón, email, registrácia na konto Active Clinic na sociálnych sieťach, kontaktný formulár na webovej stránke www.activeclinic.sk) , zákazník automaticky udeľuje súhlas spoločnosti Active Clinic s.r.o. so spracovaním svojich osobných údajov za účelom a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Active Clinic, s.r.o. a zákazníkom, resp. v rozsahu vyplývajúcom z tohto dokumentu.  Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov za účelom predaja a doručenia produktu a poskytovania online služieb na webovej stránke www.activeclinic.sk

Údaje poskytnuté pri objednávke služby alebo tovaru cez webovú stránku www.activeclinic.sk alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.activeclinic.sk)

Aby bol prevádzkovateľ schopný zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie obchodu, ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov webovej stránky môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:

  • meno, priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu
  • informácie o zdravotnom stave týkajúce sa cvičenia

 

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie obchodu resp. objednávky zo strany zákazníka.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť prostredníctvom rezervačného systému

Prevádzkovateľ na zabezpečenie poskytovaných služieb v zariadení ako aj online živých lekcií využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com)  a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.activeclinic.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému zákazník poskytuje prevádzkovateľovi tieto údaje:

  • emailová adresa
  • meno a priezvisko
  • telefónne číslo

Prevádzkovateľ tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

 

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže prevádzkovateľa o to kedykoľvek požiadať.

Použitie osobných údajov na účely marketingu – Active clinic s.r.o.  Newsletter

Prevádzkovateľ  na účely marketingu, t.j. rozposielanie informačných emailov, využíva služby MailChimpu (www.mailchimp.com). Na tieto účely môže spracúvať nasledovné údaje svojich zákazníkov:

  • meno, priezvisko
  • emailová adresa

Prihlásenie k odberu noviniek informujúcich o činnosti prevádzkovateľa a o službách, ktoré ponúka, je automatické zaregistrovaním sa do členského klubu zdarma prípadne nákupom v e-shope na webovej stránke. Zákazník má právo kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi, že si neželá viac zasielanie týchto noviniek na svoju emailovú adresu, a to buď kliknutím na odkaz v emailovej správe  alebo zaslaním  emailu na emailovú adresu:  info@activeclinic.sk.

Súbory cookies

Prevádzkovateľ môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa  je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (napr. rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje zákazníkov výlučne počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a  zákazníkom. Po skončení zmluvného vzťahu budú osobné údaje zákazníka vymazané.

Výnimkou sú emailové adresy zákazníkov, na ktoré prevádzkovateľ zasiela newsletter, príp. informuje o novinkách týkajúcich sa jeho činnosti. Tieto údaje sú uchovávané až do času, kým zákazník neoznámi prevádzkovateľovi, že si neželá viac zasielanie týchto noviniek na svoju emailovú adresu, a to spôsobom špecifikovaným vyššie, t.j. buď kliknutím na odkaz v emailovej správe  alebo zaslaním  emailu na emailovú adresu:  info@activeclinic.sk.

 

Práva zákazníka v súvislosti so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov 

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa  o oznámenie rozsahu osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ uchováva,  o zmenu,  prípadne o výmaz osobných údajov. Zákazník má zároveň právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania osobných údajov, má právo požadovať prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi a zároveň má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch. Prevádzkovateľ je povinný na vyššie označené žiadosti zákazníka odpovedať alebo vyhovieť bez zbytočného odkladu po tom, ako mu bola žiadosť zákazníka doručená.

Právo zákazníka podať sťažnosť 

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ má za to, že v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, MailChimp, Websupport, rezervačný systém Calendiari).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018.

 

 

Vážený návštevník pre účely marketingu a uloženia vašich nastavení si potrebujeme uložiť do vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením? View more
Cookies settings
Súhlasim
Cookie súhlas
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Save settings
Cookies settings