Panvové dno – prečo je tak dôležité?

V poslednej dobe sa do popredia začína dostávať nutnosť posilňovania svalov panvového dna.

Čo sú to vlastne za svaly , na čo slúžia a prečo je tak dôležité na ne pri cvičení myslieť a cvičiť ich ako svalovú partiu ?

Vedeli ste , že panvové dno ovplyvňuje Vaše močenie, držanie tela , menštruáciu a dokonca ak nie je zdravé môže skomplikovať aj počatie dieťaťa ?
Panvové dno a teda svaly , ktoré ho tvoria sú súčasťou tzv. hlbokého stabilizačného systému nášho tela. Predstavme si náš trup ako sud. K vrchnáku tohto sudu môžeme prirovnať bránicu , steny sudu tvoria svaly brušné a chrbtové a dno sudu je naše panvové dno. Keďže sú to svaly priečne pruhované môžeme ich ovládať vôľou. Teda ich cielene cvičiť , vytrénovať a tak zabezpečovať ich dokonalú funkciu.

Svaly panvového dna delíme na tri vrstvy. Prvou sú zvierače – zvierač močovej trubice a konečníka. Druhú vrstvu tvorí diaphragma urogenitale – teda vlastné svaly močovej trubice a pohlavných orgánov. A tretiu vrstvu tvorí diaphragma pelvis – svaly , ktoré sú priamo zodpovedné za to , aby nám naše vnútorné  orgány držali namieste a fungovali správne. V otázke zdravého panvového dna nás zaujíma najmä tretia vrstva – diaphragma pelvis. Tu môže dochádzať k oslabeniu  alebo preťaženiu svalov a vzniku svalových triger pointov ( bolestivých bodov vo svale) . V oboch prípadoch potom dochádza k problémom najmä v urologickej a gynekologickej oblasti.

V prípade oslabenia môže dôjsť k poruchám močenia v zmysle stresovej inkontinecie. Ide zo začiatku len o mierny únik moču ( zväčša len pár kvapiek ) pri prudkých pohyboch , zvýšení vnútrobrušného tlaku ( kýchanie , kašeľ ) pri behu.  Už v týchto ranných štádiách je potrebné navštíviť lekára urológa, aby vyhodnotil o aký druh inkontinencie ide. Ak sa jedná o inkontinenciu stresovú – teda z oslabenia svalov panvového dna, prichádza na radu fyzioterapeutické vyšetrenie a následne rehabilitácia. Pri vyšetrení certifikovaný terapeut zhodnotí mieru aktivity svalov panvového dna a následne stanoví liečbu. V rámci terapie využívame vlastné posilňovanie ale aj pomôcky, pre lepšiu aktiváciu a feedback. Ide o vaginálne / rectálne  edukátory, závažia, elektrostimuláciu alebo biofeedback. Podstatná časť rehabilitácie je na pacientovi, nakoľko hlavnou zložkou je nutnosť pravidelného cvičenia niekoľkokrát denne, ideálne v rámci bežných denných aktivít. Poctivým cvičením vieme stresovú inkontinenciu ovplyvniť už za tri mesiace.

Druhým rovnako častým problémom panvového dna je jeho preťaženie, respektíve preťaženie jednej časti svalového vlákna. Fyzioterapeutka Ľudmila Mojžíšová popísala vzťah panvového dna k určitým svalovým spazmom a kĺbnym blokádam na celom tele. V rámci fyzioterapeutického vyšetrenia vieme tieto vzťahy odhaliť a tak cielene pracovať s problémami ako je pred menštruačný syndróm , funkčná ženská sterilita , bolestivá menštruácia , bolesti v oblasti kostrče a dokonca vieme ovplyvniť a podporiť rehabilitáciu stresovej inkontinencie. Rehabilitácia spočíva v odstránení blokád a svalových spazmov ošetrením panvového dna a mobilizáciami. Následne je pacient edukovaný k pravidelnému cvičeniu. Ak má byť terapia dlhodobo úspešná je intervencia pacienta nutnou súčasťou. Aktívny prístup pacienta k rehabilitácii spolu s terapeutickými ošetreniami dokáže dané problémy zmierniť alebo úplne odstrániť už za niekoľko mesiacov.

Mgr. Lucia Rolčeková

Certifikovaná fyzioterapeutka pre dysfunkciu svalov panvového dna, Terapeut Mojžišovej metódy

Kontaktujte nás

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať...

Not readable? Change text. captcha txt